mti.hu - Ha egy hír, grafika, vagy fotó szabadon felhasználható, akkor miért írnak elő feltételeket?

Feltételeink nem arra vonatkoznak, hogy a tartalom megjelenésének helyét, a publikációk darabszámát, egyszóval a fizikai megjelentetést korlátozzuk. Feltételeink azt célozzák, hogy azok maradéktalan betartásával a felhasználó ne tudjon olyan módon véteni – akaratlagosan, gondatlanul, vagy erre irányuló akarat nélkül – mely miatt a hírkiadó elmarasztalható lenne. Ha a felhasználó ennek ellenére mégis vét e feltételek ellen, annak esetleges jogkövetkezményeit neki kell vállalnia, és helyt állnia a felmerülő igényekkel szemben.