A Közszolgálati Költségvetési Tanács ülése

A Közszolgálati Költségvetési Tanács ülése

Időpont: 2019. május 9. napja, 11:00
Helyszín: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA), 1037 Budapest, Kunigunda útja 64., A/4001. tárgyaló
Tárgy: A Közszolgálati Költségvetési Tanács (a továbbiakban: KKT) ülése


Jelenlévő tagok:
Papp Dániel, az MTVA mb. vezérigazgatója, a KKT elnöke
Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, a KKT tagja
Dr. Báger Gusztáv, a KKT tagja, az Állami Számvevőszék elnöke által delegálva

 

Meghívottak:
Bojárszky András, az MTVA operatív vezérigazgató-helyettese

Balogh László, a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának elnöke
Pető Zoltán, az MTVA kabinetvezetője, jegyzőkönyv-vezető

 

Napirend:
1.) Az Alap 2018. év VII-XII. havi erőforrásainak felhasználásáról szóló beszámolója (nézettségi adatok, reklámbevételek, létszám, műsorperc statisztikák, előírt kvóták teljesülése, műsorköltségek műfajok és csatornák szerinti bontásban)

2.) Az Mttv. 108. § (2) bekezdése szerinti, 2020. évre vonatkozó javaslat a médiatartalmak készítésére és beszerzésére fordítandó összegre

3.) Egyebek

 

1/2019.05.09. számú KKT határozat
A Közszolgálati Költségvetési Tanács egyhangúlag, 3 szavazattal elfogadta az Alap 2018. év VII-XII. havi erőforrásainak felhasználásáról szóló beszámolóját.

 

2/2019.05.09. számú KKT határozat
A Közszolgálati Költségvetési Tanács az MTVA az Mttv. 108. § (2) bekezdése szerinti javaslatát – az Mttv. 136. § (3) bekezdésében meghatározott források alapján a 2020. évre vonatkozóan a médiatartalmak készítésére és beszerzésére fordítandó összegre vonatkozóan – egyhangúlag, 3 szavazattal elfogadta.

 

A KKT véleménye szerint az MTVA médiatartalmak készítésére és beszerzésére fordítandó összegre vonatkozó javaslata az Mttv.-ben, a Közszolgálati Kódexben és a közszolgálati médiaszolgáltató stratégiai terveiben meghatározott közszolgálati célokkal, tervekkel összhangban áll, a közszolgálati médiaszolgáltató különleges feladatait figyelembe veszi.

  

Az ülés 12:30 órakor fejeződött be.