Megválasztotta az Év szavát a közmédia

 

A „béke” kifejezést szavazta meg az Év szavának a közmédia Montágh Testülete.

A Montágh Testület az Év szavának megválasztásával arra törekszik, hogy – bár a magyar nyelv gazdag szókincsével rendkívül árnyaltan fejezhetjük ki gondolatainkat – minden évben kijelölje azt az egy szót, amely leginkább visszatükrözi az adott év meghatározó eseményeit és kihívásait.

A „béke” kifejezés jelentése a magyar nyelv értelmező szótára szerint „az a viszony, illetve állapot, amely két vagy több olyan állam, nép között áll fenn, amelyek nincsenek háborúban egymással.” Emellett „valamely ország, nép, társadalom tagjai, csoportjai, osztályai közt nyugalmas állapot, békés viszonyok, egyetértés, amelyet nem zavar meg viszálykodás, politikai, társadalmi harc, ellenségeskedés.” Továbbá „valakinek, valaminek nyugodt, csendes, zavartalan (lelki-) állapota; a test vagy a lélek, a kedély, a lelkiismeret nyugalma, egyensúlya; békesség, zavartalanság, bántatlanság.”

Az anyanyelvi kultúra ápolására létrehozott Montágh Testület indoklása szerint Babits Mihály szavai – „Ó béke! béke! / legyen béke már/ Legyen vége már!” – több mint száz év távolából 2022-ben különösen aktuálissá váltak és imádságként fogalmazódnak meg. A „béke” mellett a „remény” és a „hit” kifejezés kapta a legtöbb szavazatot.

A Montágh Testület a közmédia tanácsadó, véleményező, javaslattevő és ellenőrző testülete, amelynek kiemelt feladata az anyanyelvi és a viselkedéskultúra ápolása, ezáltal a kulturális értékőrzés, valamint értékteremtés támogatása.

Az Év szavát 2020-tól minden év decemberében hirdeti ki a közmédia a Montágh Testület tagjai szavazata alapján. 2020-ban az „egymás”, majd 2021-ben a „család” kifejezést választották a tagok.