Médiatanács

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe:

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) által létrehozott elkülönített vagyonkezelő- és pénzalap, amelynek mindenkori éves költségvetését az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa éves költségvetéséről szóló önálló törvény mellékleteként hagyja jóvá.

Az Alap jogi személy, gazdálkodó szervezet, kezelője a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a (továbbiakban: Médiatanács). Az Alap kezelésének részletes szabályait a Médiatanács határozza meg és a médiapolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium internetes honlapján, továbbá a Hatóság honlapján közzéteszi.

Panasztételi lehetőség: Az MTVA kezelője az NMHH Médiatanácsa

NMHH ajánlás a termékmegjelenítés szabályainak alkalmazásáról, ajánlás a médiatartalmak korhatár-besorolásánál irányadó szempontokra.

 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

Honlap: http://www.nmhh.hu
A Médiatanács elérhetősége:

1088 Budapest; Reviczky utca 5.

Telefon (+36 1) 429 8600, (+36 1) 267 2590

Fax (+36 1) 267 2612

E-mail: info@nmhh.hu

Honlap http://www.mediatanacs.hu